چهارمین جشنواره ملی عکس آب
Login
Today: Saturday 25 Mar 2023
Closing Date : Wednesday 20 Feb 2019

RESULT چهارمین جشنواره ملی عکس آب

تعداد 60 اثر از عکس های رسیده به دبیرخانه، به نمایشگاه راه پیدا کردند که در لیست زیر آماده است. کلمه Accept در انتهای عنوان عکس به معنای راه یافته به نمایشگاه در این جشنواره می باشد.

همچنین به پنج عکس برتر، به هر یک مبلغ 3 میلیون تومان اهدا شد.

برای نمایش لیست روی نام بخش کلیک کنید.

برای نمایش عکس ها بر روی عنوان عکس کلیک کنید.