چهارمین جشنواره ملی عکس آب
Login
Today: Monday 17 Jun 2024
Closing Date : Wednesday 20 Feb 2019

Jury of Salon

دبیر مسابقه:

بابک برزویه


 

داوارن:

1. افشین شاهرودی

2. جاسم غضبانپور

3. حسن غفاری


روابط عمومی مسابقه:

افشین حیدری